Tässä tehtävässä tarkastelen kolmen eri järjestön sosiaalisia medioita nimiä mainitsematta.

Facebookissa kaikille yhteistä on asiapitoisuus, artikkelit ja ajankohtaisuus. Kaikissa ikäänkuin julistettiin omaa sanomaa. Kaikkiin juttuihin on liitetty houkutteleva kuva saamaan selailijan kiinnostumaan tekstistä. Kahden järjestön Facebook-sivuilla oli linkit Instagram-tiliin, yhdellä ei. Sekin löytyi kuitenkin haulla.

Instagramissa  yksi järjestö erottui teemavärillä, joka toistui jokaisessa julkaisussa. Instagramin etuna on nopea viestitys kuvan avulla, jolloin kuvan on oltava kiinnostava. Kahden järjestön sivut jatkoivat asiapitoista sisältöään samalla linjalla kuin Facebookissakin, mutta kolmannen järjestön sivut koostuivat lähinnä meemeistä ja seassa myös koulutusilmoituksia ja käytännön asiaa. Se tuntui hämmentävältä ja epäuskottavalta. 

Kaikki kolme järjestöä löytyivät myös Twitteristä, jossa yllättäin Instagramissa meemeillä leikitellyt järjestö oli jälleen muuttunut asialliseksi. Yhteistä kaikille kolmelle on selkeiden #-merkkien käyttö ja lyhyet twiitit. Kaikilla on linkkejä omiin ammattilehtiin tai uutisiin, joka tekee tekstistä luotettavan oloista. 

LinkedIn sosiaalisena mediana on ehkä hieman yksipuolinen, vähän samaan tapaan kuin Twitterkin. Siinä ei esiinny keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa samalla lailla kuin esimerkiksi Facebookissa. Ihmiset, kuten järjestötkin esiintyvät omalla nimellään. LinkedInissä julkaisut olivat saaneet hyvin vähän tai ei ollenkaan tykkäyksiä. Tämä sivusto ei ilmeisesti toimi tämän kaltaiseen tiedottamiseen järjestöasioissa.

Jälleen Facebook nousi mielestäni monipuolisimpana esiin. Facebookissa järjestön sivuilla saattoi olla vielä suljettuja ryhmiä, joihin pääsi liittymään vain ne, jotka esimerkiksi ammattinsa puolesta siihen ryhmään kuuluivat. Erilaisia tapahtumakutsuja, arvontoja yms on mahdollista suorittaa sivustojen kautta. Järjestöasioissa kuuluvuus ja oikean asian tiedottaminen lienevätkin sosiaalisessa mediassa tavoitteena ja tällä sivustolla siinä onnistuvatkin hyvin.