En valinnut oman työyhteisöni sosiaalisen median pelisääntöjä tarkasteluuni, vaan valitsin umpimähkään netistä Laukaan kunnan säännöt https://peda.net/laukaa/smo/lksmk/smsko, jotka ovat julkisesti saatavilla. Tein kuitenkin vertailua Laukaan kunnan ja oman työyhteisöni somepelisääntöjen välillä. Molemmat olivat hyvin samanlaiset. Hyvää oli, että pelisäännöissä aluksi kerrattiin, mitä kaikkea some tarkoittaa. Ei pelkästään Facebookia, vaan kaikenlaisia mediapalveluita ja verkkoyhteisöjä, joissa voi keskustella tai jakaa materiaalia. Välttämättä kaikille ei edelleenkään ole selvää, mikä näkyvyys omalla julkaisulla on.

Keskeisin tarkoitus työyhteisöissä on, että somea pyritään käyttämään viestintään, tiedonjakamiseen, palveluiden tunnetuksi tekemiseen, kansalaisten osallistamiseen ja palautteen saamiseen. Työntekijöillä on lakiin perustuva lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan ja työnantaja odottaa työpaikan arvojen mukaista toimintaa somessakin. Se, esiintyykö somessa omana itsenään vai työroolissa, ei vaikuta siihen, saako omia mielipiteitään työnantajaa kohtaan negatiivisesti esittää. Kumpikaan ei ole sallittua. Myöskin organisaatioon liittyvien asioiden kommentointi organisaation nimissa ilman viestintäyksikön, esimiehen tai muun vastaavan henkilön lupaa on kielletty. Julkisella sektorilla työskentelevien henkilöiden on oltava tarkkana henkilökohtaisenkin somen käytön kanssa, ei pelkästään työroolissa. 

Pelisääntöjen laadinta kuuluu mielestäni koko työyhteisölle. Johto laatii raamit lakiin ja työpaikan arvoihin perustuen, jonka jälkeen jokainen työyksikkö käy säännöt läpi ja tarkentaa niitä omaan yksikköön sopivaksi. Pelisääntöjen tulisi sisältää selkeät ohjeet, mitä saa/pitää ja mitä ei saa julkaista. Työpaikoilla on hyvä valita somevastaavat, joiden kautta kaikki julkaisut kulkevat, jotta julkaisut pysyvät hallinnassa ja ovat tasalaatuisia. Julkaisujen säännöllisyydestäkin olisi hyvä sopia, että julkaisuja olisi sopivin aikavälein kansalaisten mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Kun säännöt on yhdessä laadittu, ne ovat kaikkien tiedossa ja niihin on helpompi sitoutua. Pelisääntöjä on myös aika ajoin hyvä kerrata, että ne pysyvät kirkkaana mielessä.